Regler

THE CONBACK

UDDEVALLA

REGLER

ALLMÄNA

 

Alla typer av nötter och citrusfrukter är förbjudna på området på grund av allergirisken. Försök att undvika förtäring utav detta under helgens gång, även utanför området. Det samma gäller även husdjur av alla former

 

Knivar, vapen, vassa föremål och dylikt är strängt förbjudna under alla omständigheter

 

Alkohol- eller drogpåverkade personer kommer att avvisas från området och i värsta fall omhändertas och föras till polis eller sjukhus.

 

Rökning sker på anvisad plats en bit utanför konventets område

 

Hårspray får ej användas på konventets lokaler, det samma gäller hårfärgning som inte får utföras på konventet

 

Sovsalarna är till för att sova, inget annat. Om man sover på annan plats kommer man att bli tillhandvisad till sovsalarna.

 

Kom ihåg att äta bra och dricka vatten regelbundet.

 

Hjälp oss som arbetar genom att sortera er skräp och pant. Det underlättar oerhört för konventets städfunkisar och skapar bättre stämning för alla.

 

Alla former av olovligt tillträde till konventsområdet polisanmäls.

 

Om du ser ett bråk, tillkalla alltid en vakt genom att kontakta närmsta funktionär eller arrangör. Ge dig aldrig in i något själv.

 

Följ Sveriges lagar.

 

DonkeyCon förbehåller sig rätten att när som helst avvisa personer som överträder någon utav ovanstående regler eller på annat sätt uppträder störande. Ett sådant beslut kan inte överklagas och personens entréband kommer att klippas. Utöver det så ansvarar DonkeyCon inte för personliga ägodelar.

 

 

BRANDFÖRESKRIFTER

 

Samlingsplatsen vid brand är Västerskolans grusplan.

 

Vid brand:

 

1. RÄDDA först de som är i omdelbar fara.

 

2. Stäng dörrar för att hindra rök-och brandspridning.

 

3. LARMA räddningstjänsten från en säker plats ring 112.

 

4. VARNA övriga som hotas av branden.

 

5. SLÄCK branden om du bedömer det möjligt.

 

6. Möt räddningstjänsten och informera.

 

7. Gå till innan överrenskommen samlingsplats.

 

 

Bänkar, bord, stolar o dyl får inte placeras i korridorer och trapphus eller på annan plats som kan försvåra utrymningen.

 

Kläder, väskor och andra lösa föremål får inte förvaras i korridorer.

 

Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda alternativt uppställda på rökdetektorstyrda magneter.

 

Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg får ej blockeras.

 

Släckutrustning (brandposter och handbrandsläckare) får ej blockeras.

 

Uppställning av fordon får inte ske så att de utgör hinder för utryckningsfordon.

 

Uppställning av husvagnar, containers och dylikt måste ske minst 6 meter från byggnaden.

 

Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet utom i anvisande lokaler.

 

Rökning är förbjuden.

 

Levande ljus får inte förekomma.

 

 

Copyright © 2015 Claes-Terje Dahlqvist